JAK PRZEKAZAĆ 1 % PODATKU ZA ROK 2016 NA RZECZ SEKCJI STRZELECKIEJ MLKS NADNARWIANKA PUŁTUSK
 

To bardzo proste !!!

Wypełniając swój formularz rocznego zeznania podatkowego musisz wypełnić tylko trzy pola więcej w tym formularzu, nic więcej!

 

Kto może przekazać 1% podatku:

  • Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • Podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • Podatnik objęty liniową, 19% stawką podatku,
  • Podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych.

 

 Zeznania podatkowe PIT za 2016 należy złożyć do:

 31 stycznia 2017r.

     PIT-16A (karta podatkowa);

     PIT-28 (ryczałt ewidencjonowany);

1 maja 2017r.

     PIT-16A (karta podatkowa)

     PIT-28 (ryczałt ewidencjonowany)

     PIT-36 (działalność gospodarcza - zasady ogóle, przychody z zagranicy, dochody małoletnich dzieci)

     PIT-36L (działalność gospodarcza rozliczana liniowo)

     PIT-37 (praca)

     PIT-38 (giełda)

     PIT-39 (nieruchomości)

 

Składany PIT zawiera trzy pola, które są niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku. W pola te wpisać należy:

  • numer KRS organizacji (w przypadku Sekcji Strzeleckiej MLKS Nadnarwianka Pułtusk) należy wpisać: 0000322665;
  • przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%;
  • przeznaczenie kwoty przez organizację pożytku publicznego należy wpisać: Sekcja Strzelecka MLKS Nadnarwianka Pułtusk.

 

Bardzo istotne jest właściwe podanie danych organizacji. Błąd, szczególnie w numerze KRS organizacji spowoduje, że pieniądze nie będę przekazane na rzecz organizacji (korekta tych danych może okazać się niemożliwa).

 

Podatnik, za którego deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy, nie rozliczy 1% podatku. Ma on jednak taką możliwość, jeśli przesłaną mu przez pracodawcę deklarację potraktuje wyłącznie jako informację o zaliczkach za dany rok i sam złoży zeznanie podatkowe jeszcze raz we wskazanym terminie.

 

Resztą zajmie się Urząd Skarbowy, który przekaże dla MLKS Nadnarwianka Pułtusk   1 % Twojego podatku.

 

W większości przypadków 1% podatków to niewielka kwota: kilkadziesiąt, kilkanaście złotych. Liczą się jednak najdrobniejsze wpłaty. Każdą z nich można przeliczyć na konkretną ilość godzin zajęć prowadzonych z dziećmi i młodzieżą, zakup sprzętu sportowego, organizację imprez sportowych itp.

 

Bardzo dziękujemy za każdą kwotę przekazaną dla Sekcji Strzeleckiej MLKS Nadnarwianka Pułtusk.