Po długiej, niemal trzymiesięcznej przerwie spowodowanej ograniczeniami związanymi z pandemią koronawirusa SARS-COV-2, od najbliższego weekendu 6-7 czerwca 2020 r. ponownie otwieramy naszą strzelnicę. Wprowadzamy obowiązkowy, elektroniczny system rezerwacji stanowisk – patrz druga część tekstu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa nam wszystkim oraz ścisłego przestrzegania zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadzamy do odwołania poniższe zasady korzystania ze strzelnicy:

  1. Poczekalnia co do zasady zostaje wyłączona z użytku dla osób odwiedzających strzelnicę (z wyłączeniem osób ją obsługujących). Oznacza to brak możliwości przebywania w poczekalni poza krótką chwilą związaną z dokonaniem wpisu do książki oraz uregulowaniem płatności. Osoby wchodzące do poczekalni zobowiązane są używać maseczki ochronnej lub przyłbicy.
  2. Aby zachować bezpieczny dystans między osobami na poszczególnych stanowiskach strzeleckich, środkowe stanowiska strzeleckie na obu osiach zostały wyłączone z użytku, strzelania są możliwe tylko na stanowiskach skrajnych.
  3. Ograniczeniu do 50 minut ulega czas jednorazowego przebywania na stanowisku strzeleckim (jeden cykl strzelania trwa maksymalnie 50 minut, można skorzystać z kilku cykli jeśli stanowiska są dostępne).
  4. Podczas oczekiwania na wejście na zarezerwowane stanowisko oraz podczas rozmów z innymi użytkownikami strzelnicy należy zachować bezpieczny odstęp oraz przestrzegać wszystkich aktualnie obowiązujących zasad higienicznych.
  5. Na każdej osi strzeleckiej co do zasady może przebywać maksymalnie cztery osoby (dwóch strzelających oraz dwie osoby z obsługi).
  6. Przed wejściem na oś strzelecką należy zdezynfekować ręce płynem znajdującym się obok wejścia.
  7. Nie ma obowiązku zasłaniania twarzy na stanowisku podczas strzelania.
  8. Prosimy o zabranie własnych ochronników słuchu i wzroku. Dla osób nieposiadających ochronników zapewniamy ochronniki klubowe, które będą dezynfekowane po każdym użyciu.
  9. Broń będąca własnością Klubu używana na stanowisku będzie dezynfekowana po zakończeniu użytkowania.

Jednocześnie, aby uniknąć kolejek i kumulacji osób na strzelnicy wprowadzamy obowiązkowy elektroniczny system rezerwacji stanowisk strzeleckich. Mamy nadzieję, że takie rozwiązanie zoptymalizuje wykorzystanie osi strzeleckich oraz pozwoli uniknąć kolejek oczekujących. System będzie pokazywał tylko aktualnie dostępne godziny i stanowiska.
Aby dokonać rezerwacji należy na stronie głównej Sekcji http://nadnarwianka-strzelectwo.pl/ wybrać z menu głównego zakładkę REZERWACJA.
Pierwszym krokiem jest wybór stanowiska strzeleckiego (oś pistoletowa – stanowisko 1 lub 3 albo oś karabinowa – stanowisko 1 lub 3). Następnie należy wybrać datę wizyty na strzelnicy oraz wybrać godzinę rezerwacji stanowiska (uwaga: jedna osoba może zarezerwować maksymalnie dwie 50 minutowe sesje strzeleckie, w przypadku wolnych osi strzeleckich będzie można korzystać dłużej niż z dwóch sesji 50-ciu minutowych). W kolejnym kroku należy podać informacje dotyczące osoby rezerwującej stanowisko.

W związku z wprowadzonym systemem rezerwacji tymczasowo ulegają zmianie opłaty za korzystanie ze stanowiska strzeleckiego:

10 zł - stanowisko strzeleckie na 50 minut + 2 tarcze TS 2 dla Członków Sekcji
posiadających własną broń lub strzelający z broni klubowej.
20 zł - stanowisko strzeleckie na 50 minut + 2 tarcze TS 2 pozostałe osoby
posiadające własną broń lub strzelający z broni klubowej.

W razie pytań przeczytaj raz jeszcze to, co zostało napisane powyżej 😉

Oś karabin