Zarząd Sekcji Strzelectwa Sportowego MLKS NADNARWIANKA w Pułtusku informuje, że Walne Zebranie Członków Sekcji Strzelectwa Sportowego MLKS NADNARWIANKA, które rozpoczęło się 10 czerwca 2018 roku, o godzinie 14:30 przyjęło uchwałą nowy Regulamin Sekcji. Zachęcamy wszystkich Członków Sekcji do zapoznania się z Regulaminem, który dostępny jest na stronie internetowej w zakładce Strzelnica/Regulamin Sekcji lub w wersji papierowej na Strzelnicy.
Następnie w związku ze zgłoszonym wnioskiem formalnym, Walne Zebranie Członków Sekcji Strzelectwa Sportowego MLKS NADNARWIANKA podjęło decyzję o zawieszeniu obrad do 9 września 2018 r. do godziny 10:00.
W związku decyzją Walnego Zebrania o zawieszeniu obrad do dnia wyborów nowego składu Zarządu Sekcji, które odbędą się zgodnie z porządkiem obrad Walnego Zebrania podczas kontynuacji Walnego Zebrania w dniu 9 września 2018 r. aktualny skład Zarządą Sekcji pełni do tego czasu swoje obowiązki.
Już dziś zapraszamy wszystkich Członków Sekcji Strzelectwa Sportowego MLKS NADNARWIANKA w Pułtusku do więźnięcia udziału w dalszych obradach Walnego Zebrania Członków MLKS NADNARWIANKA, które odbędą się 9 września 2018r. o godzinie 10:00  w budynku Akademii Humanistycznej w Pułtusku, ul. Daszyńskiego 17.
Biorąc udział w Walnym Zebraniu Członków Sekcji Strzelectwa Sportowego MLKS NADNARWIANKA, każdy Członek Sekcji będzie miał aktywny wpływ na przyszłość Naszej Sekcji Strzeleckiej.