Sekcja ma również znaczną grupę sympatyków, którzy okazyjnie zjawiają się na strzelnicy, należą do nich między innymi:

- pułtuski oddział Jednostki Strzeleckiej 1313 ASW Strzelec OSW;

- klasy mundurowe Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku;

- grupa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego;

- grupa Honorowych Dawców Krwi; 

- Polskie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Palnej i Strzelectwa Sportowego.