Krok 1

Wstępujesz do klubu sportowego stowarzyszonego w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego (dalej PZSS). Zgodnie z przepisem art. 10. ust. 3. pkt. 3 Ustawy o broni i amunicji, za ważną przyczynę posiadania broni do celów sportowych uważa się m.in. udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim. Wybór klubu zależy wyłącznie od Ciebie. Jeśli zdecydujesz się na Sekcję Strzelectwa Sportowego MLKS NADNARWIANKA Pułtusk potrzebne informacje w zakresie wstąpienia do klubu znajdziesz w zakładce Strzelnica\Ważne informacje klubowe\Jak przystąpić do sekcji.
Klub Sportowy z chwilą wstąpienia do niego nowego członka tworzy na portalu PZSS konto zawodnika – od tego momentu biegnie Twój obowiązkowy, trzymiesięczny, wymagany przepisami PZSS staż, w trakcie którego pod okiem instruktora powinieneś poznać zasady bezpieczeństwa oraz technikę obchodzenia się z bronią. Czas stażu wykorzystaj również na naukę we własnym zakresie (ustawa o broni i amunicji, obrona konieczna, przepisy sportów strzeleckich i strzelnic, budowa i obsługa broni), wszystko to będzie Ci potrzebne do zdania egzaminu na patent strzelecki.

Krok 2

Patent strzelecki, o którym mowa w art. 10b ustawy o broni i amunicji jest jedną z trzech ważnych przyczyn posiadania broni do celów sportowych. Po ukończeniu trzymiesięcznego stażu przy użyciu portalu PZSS zapisujesz się na egzamin Patentowy PZSS.

W tym momencie musisz na stronie portalu PZSS:

 1. Wybrać datę i miejsce egzaminu (lista najbliższych terminów egzaminów jest na portalu); 
 2. Wybrać dyscypliny strzeleckie (pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa), w których chcesz zdobyć Patent Strzelecki. W przypadku gdy zdecydujesz się na jedną dyscyplinę, nie przekreśla to możliwości rozszerzenia patentu w przyszłości na kolejne dyscypliny. Nie ma też przeciwskazań, aby wnioskować o pełny patent we wszystkich trzech dyscyplinach, tak zresztą czyni większość osób. Bez względu na zakres egzaminu (ilość dyscyplin) koszt jest zawsze ten sam, na chwilę obecną wynosi on 400 zł;
 3. Wydrukować wniosek o nadanie Patentu Strzeleckiego.

Następnie na wydrukowanym wniosku musisz:

 1. Uzyskać podpis kierownika klubu sportowego lub osoby upoważnionej w PZSS do reprezentowania klubu;
 2. Zdobyć orzeczenia lekarskie (podpisu lekarza na wniosku) - w dużej większości przypadków jest to czystą formalnością (koszt badania około 100 zł). W klubie uzyskasz też informacje gdzie takie badania możesz wykonać. Badanie na tym etapie jest podobne do uproszczonego badania w zakresie medycyny pracy, podstawowe kwestie zdrowotne.  

Z wypełnionym i podpisanym wnioskiem o wydanie Patentu Strzeleckiego, dowodem wpłaty 400 zł na konto PZSS oraz dowodem osobistym udajesz się na egzamin. Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej (jeden na wszystkie dyscypliny) i praktycznej (dla każdej dyscypliny oddzielne) –  zazwyczaj wszystko zdajesz jednego dnia, w jednym miejscu. 

Potwierdzenie uzyskania Patentu Strzeleckiego po pozytywnie zdanym egzaminie będzie w ciągu kilku dni dostępne do samodzielnego wydrukowania, po zalogowaniu się do portalu PZSS

Krok 3

Licencja Sportowa - po uzyskaniu Patentu Strzeleckiego za pomocą portalu PZSS wnioskujesz o Licencję zawodniczą – wniosek w formie elektronicznej opiniowany jest przez kierownictwo klubu. Dodatkowo należy wydrukować wniosek w formie papierowej i dostarczyć go do Klubu, który następnie przekazuje go do Wojewódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego. Dokument ten upoważnia Cię do udziału w zawodach strzeleckich organizowanych przez PZSS, licencję należy odnawiać co roku – (koszt na rzecz PZSS ponoszony za pośrednictwem klubu wynosi 50 zł). Warunkiem corocznego odnowienia licencji jest start w co najmniej 4 zawodach w roku z konkurencji wiodącej (np. pistolet) i w co najmniej dwóch konkurencjach na każdy kolejny rodzaj broni. Jeżeli masz pełen patent strzelecki, w roku musisz wziąć udział łącznie w 8 zawodach (4+2+2). Taki ilość zawodów/startów (z uwagi na fakt, że osobno liczone są poszczególne konkurencje strzeleckie) w naszym klubie „wystrzelasz” podczas jednych zawodów powszechnych. Oczywiście zachęcamy do częstszego współzawodnictwa, opisana wyżej ilości zawodów/startów jest bezwzględnym minimum pozwalającym na utrzymanie licencji, która to z kolei stanowi przesłankę możliwości posiadania broni do celów sportowych.
Po uzyskaniu Licencji Sportowej, nadszedł czas aby zacząć brać udział w zawodach organizowanych przez Klub. Każdy start w zawodach przyda Ci się do składanego do Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji (WPA) wniosku o wydanie pozwolenia na broń. 

Krok 4

Badania psychologiczne i psychiatryczne - ubiegając się o pozwolenie na broń sportową musisz udowodnić, że nie stanowisz zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego. Musisz przejść pozytywnie badania psychologiczne i psychiatryczne, które właśnie teraz powinieneś wykonać. Wykazy lekarzy uprawnionych do badań lekarskich osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń znajdują się na stronach Wydziałów Postępowań Administracyjnych Komend Wojewódzkich Policji. Koszt badań to około 400 – 500 zł. Orzeczenie lekarskie ważne jest 60 dni, w tym czasie musisz złożyć wniosek do właściwego względem zamieszkana Komendanta Wojewódzkiego Policji o wydanie pozwolenia na broń palną do celów sportowych.

Krok 5

Wniosek o wydanie pozwolenia na broń palną - staranne przygotowanie wniosku może znacznie skrócić czas wydania pozytywnej decyzji, dlatego istotne jest aby znalazły się w nim wszystkie niezbędne informacje oraz wymagane załączniki. Wzory wniosków dostępne są na stronach Wydziałów Postępowań Administracyjnych Komend Wojewódzkich Policji.
Wypełniasz wniosek o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych wskazując ilość potrzebnej broni każdego typu i uzasadniając każdą wskazaną sztukę.

Do wniosku należy dodatkowo dołączyć:
- oryginał zaświadczenia potwierdzającego przynależność do klubu strzeleckiego;
- oryginał orzeczenia lekarza psychiatry;
- oryginał orzeczenia lekarza psychologa;
- oryginał wniesienia opłaty skarbowej do wniosku o wydanie pozwolenia na broń;
- kserokopię dowodu osobistego;
- kserokopię patentu strzeleckiego;
- kserokopię licencji sportowej;
- 2 podpisane zdjęcia w formacie 3cm x 4cm;
- oryginały komunikatów i zaświadczeń o odbytych startach w zawodach strzeleckich.

Tak przygotowany komplet dokumentów należy złożyć w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji odpowiedniej dla Twojego miejsca zamieszkania. Przygotuj kopię wniosku, na której kancelaria WPA pokwituje jego przyjęcie. Jeśli mieszkasz daleko od siedziby Komendy Wojewódzkiej Policji przygotowany komplet dokumentów możesz wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres właściwej Komendy.

Krok 6

Pozwolenie na broń palną – po upływie terminów urzędowych (około 2 miesięcy) Komendant Wojewódzki wydaje pozwolenie na zakup broni do celów sportowych w ilości jaką uzna za stosowne na podstawie liczby Twoich startów w różnych konkurencjach strzeleckich. Decyzję tą otrzymasz listem poleconym. Teraz pozostaje tylko złożyć wniosek do tego samego Wydziału Postępowań Administracyjnych o wydanie promes zezwalających na zakup broni.
Promesę zostawiasz w sklepie podczas zakupu broni lub oddajesz sprzedającemu w chwili podpisywania umowy kupna sprzedaży broni od osoby prywatnej. Kupioną broń musisz obowiązkowo w ciągu 5 dni zarejestrować ją w Wydziale Postępowań Administracyjnych gdzie przy dokonywaniu pierwszej rejestracji odbierasz Legitymację Posiadacza Broni.
Po dokonaniu rejestracji pierwszej sztuki broni następuje rutynowa kontrola realizowana przez Twojego Dzielnicowego, celem sprawdzenia warunków przechowywania broni (nabywając pierwszą sztukę broni musisz posiadać w miejscu zamieszkania sejf lub szafę pancerną zgodną z normami bezpieczeństwa S1).

Krok 7

Utrzymanie pozwolenia na broń - co roku musisz utrzymać licencję zawodniczą, która jest podstawą do posiadania pozwolenia na broń palną do celów sportowych.

Utrzymywanie licencji zawodniczej to konieczność odbywania startów w zawodach (opisane wyżej) oraz opłacanie składek członkowskich w Klubie.

Koszty

 • Wpisowe do Sekcji Strzelectwa Sportowego MLKS Nadnarwianka Pułtusk – 300 zł.
 • Składka Klubowa – 160 do 360 zł/rok (wysokość uzależniona od wieku i posiadania licencji sportowej).
 • Szkolenia, amunicja, wstęp na strzelnice – od 500 zł do … (to zależy w głównej mierze od Ciebie).
 • Egzamin na patent strzelecki 400 zł + 100 zł (lekarz).
 • Ewentualna poprawka egzaminu praktycznego to koszt 100 zł i jest możliwa nie wcześniej niż po 5 dniach od niezaliczonego egzaminu.
 • Badania lekarskie to koszt ok. 500 zł.
 • Licencja zawodnicza – 50 zł (w przypadku MLKS Nadnarwianka jest opłacona wraz ze składką klubową).
 • Wydanie pozwolenia na broń to koszt 242 zł.
 • Wydanie promesy na zakup broni – 17 zł/szt.
 • Sejf/szafa pancerna to koszt od ok. 350 zł dla broni krótkiej i od ok. 900 zł dla broni długiej.
 • Starty w zawodach – od 20 zł/start – cena dotyczy jednej konkurencji strzeleckiej.

Pomimo na pierwszy rzut oka skomplikowanej i długotrwałej procedury w rzeczywistości proces ten przebiega dość szybko i sprawnie a nasz Klub wspiera Cię w Twoich dążeniach oraz pomaga w przebrnięciu wszystkich formalności. Wszystko zależy od Twojej chęci nauki i determinacji. Jeżeli Ci jej nie zabraknie i będziesz działał w sposób przemyślany i skoordynowany po ok. 6 miesiącach wymarzona, własna broń zagości w Twojej szafie. Wszystko, a przede wszystkim czas zależy w zasadzie tylko od Ciebie.  

Zainteresowanych zdobyciem pozwolenia na broń do celów sportowych zapraszamy do odwiedzin naszej strzelnicy.
Zachęcamy także do zapisów do naszej Sekcji Strzelectwa Sportowego.