Strzelecki Obóz Wojskowo - Obronny Jednostki Strzeleckiej 1313 Akademii Obrony Narodowej z udziałem instruktorów Sekcji Strzeleckiej MLKS Nadnarwianka Pułtusk w dniach 19-21 maja 2016 r.