Walne Zebranie Członków Sekcji Strzelectwa Sportowego MLKS NADNARWIANKA w dniu 9.09.2018 r. wybrało nowy Zarząd Sekcji Strzelectwa Sportowego MLKS NADNARWIANKA.
Nowowybrany Zarząd Sekcji w dniu 15.09.2018 r. na pierwszym posiedzeniu dokonał podziału obowiązków w następujący sposób:

1) Janusz Dubaj – Kierownik Sekcji
2) Marek Błeszyński – Skarbnik Sekcji
3) Radosław Bilski – Sekretarz Sekcji
4) Rafał Budek – Członek Zarządu Sekcji
5) Sylwester Chojnacki – Członek Zarządu Sekcji

Kolejne posiedzenie Zarządu odbyło się 20.09.2018 r. na Strzelnicy Sekcji. Poniżej kilka zdjęć obrazujących rozmiar i ogrom spraw, z którymi w tym dniu musieli zmierzyć się Członkowie Zarządu.

dachdach

dachdachdachdach

dach

W ubiegłym tygodniu w przededniu rozpoczęcia się kalendarzowej jesieni, udało się zamknąć temat remontu poszycia dachu. Do wykonania pozostało jeszcze:
1) Montaż zadaszenia nad nowym wejściem na drugą oś oraz uzupełnienie ubytków w ścianach.
2) Montaż pieca oraz komina na drugiej osi.
3) Kontynuacja porządków na terenie parkingu przed strzelnicą.
Wszystkie osoby dysponujące wolnym czasem oraz wyrażające chęć pomocy przy pracach porządkowo – remontowych, prosimy o kontakt z Januszem.