Walne Zebranie Członków Sekcji Strzelectwa Sportowego MLKS NADNARWIANKA w dniu 4 marca 2023 r. wybrało nowy Zarząd Sekcji Strzelectwa Sportowego MLKS NADNARWIANKA.
Nowowybrany Zarząd Sekcji w dniu 11 marca 2023 r. na pierwszym posiedzeniu dokonał podziału obowiązków w następujący sposób:

1) Maksymilian Zaręba – Kierownik Sekcji
2) Radosław Bilski – Skarbnik Sekcji
3) Piotr Piechotka – Sekretarz Sekcji
4) Rafał Śmiechowski – Członek Zarządu Sekcji
5) Zbigniew Wiśnik – Członek Zarządu Sekcji

Bardzo dzięujemy poprzedniemu Zarządowi a w szczególności kolegom Markowi i Rafałowi za ciężką i owocną pracę na rzecz Sekcji, za wprowadzenie wielu pozytywnych zmian w funkcjonowaniu strzelnicy.