Szanowni Strzelcy,


W dniu 19.05.2024 r. o godz. 10:00 w Pułtusku odbędzie się egzamin na patent strzelecki.

Pierwsza część egzaminu – teoretyczna odbędzie się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku, ul. New Britain 1.

Po zaliczeniu części teoretycznej nastąpi druga część - praktyczna na strzelnicy Sekcji Strzelectwa Sportowego MLKS NADNARWIANKA przy ul. Aleja Wojska Polskiego 50 w Pułtusku.

Aby przystąpić w tym dniu do egzaminu należy w dniach od 05.05.2024r. do 18.05.2024r. zapisać się na egzamin w Portalu PZSS oraz dokonać opłaty za egzamin.

Osoby zgłaszające się na egzamin muszą posiadać wydrukowany wniosek o nadanie patentu strzeleckiego wygenerowany z Portalu PZSS jak również, do wglądu, dokument tożsamości ze zdjęciem.

W dniu egzaminu w budynku Szkoły od godziny 09:00 będzie dostępny lekarz (badanie lekarskie płatne gotówką 100PLN).

 

Informujemy także o kursie przygotowawczym do egzaminu na patent strzelecki. Są one planowane na 11 i 12.05.2024 r. w godzinach 10-18 w budynku Straży Pożarnej przy ulicy Ignacego Daszyńskiego 19, 06-100 Pułtusk. Kurs zgodny z wytycznymi PZSS

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Koszt udziału 400 zł. Chęć udziału w zajęciach należy zgłosić do 10.05.2024 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lub telefonicznie. Radosław Bilski 795 795 575

 

 

Przebieg egzaminu:

Teoretyczna część egzaminu jest przeprowadzana w formie testu składającego się z 10

pytań z następujących zagadnień:

1) obowiązującej ustawy o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej postawie;

2) zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową;

3) regulaminów strzeleckich;

4) budowy, zasad działania i danych technicznych broni do celów sportowych;

5) znajomości przepisów kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią

 

Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku z teoretycznej części egzaminu jest

udzielenie przez zdającego prawidłowych odpowiedzi na nie mniej niż 9 pytań. Wyjątek

stanowią pierwsze cztery pytania dotyczące ustawy o broni i amunicji oraz zasad

bezpieczeństwa. Błędna odpowiedź na te pytania powoduje nie zaliczenie egzaminu.

Czas egzaminu teoretycznego - 20 minut.

 

Część praktyczna obejmuje:

1) sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy;

2) sprawdzenie umiejętności prawidłowego rozkładania i składania broni, ładowania

amunicją, i rozładowywania oraz zabezpieczania, i odbezpieczania, a także

postępowania w przypadku jej niesprawności;

3) sprawdzian strzelecki z użyciem właściwego dla danej dyscypliny rodzaju broni.

Komisja może zadawać pytania dotyczące w/w zagadnień.

Warunkiem zdania praktycznej części egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny ze

sprawdzenia znajomości powyższych zagadnień.

 

ad 3 - Sprawdzian strzelecki

 

Strzelanie z pistoletu - Hammerli 208 / CZ P-07

1. Pistolet sportowy kal. 5,6 mm lub pistolet centralnego zapłonu kal. 7,62-9,65 mm.

2. Cel – tarcza do konkurencji: pistolet dowolny (Pdw)

3. Odległość – 25 metrów

4. Liczba strzałów – 5 sztuk

5. Postawa – stojąca

6. Dopuszczalne jest strzelanie oburącz

7. Czas egzaminu – 5 minut

8. Wynik pozytywny – jeśli rozrzut przynajmniej 4 przestrzelin na tarczy

mieści się w pierścieniu o średnicy 15 cm

 

Strzelanie z karabinu - Anschutz Super Air

1. Karabin pneumatyczny kal. 4,5 mm

2. Cel – tarcza do konkurencji: karabin pneumatyczny (Kpn)

3. Odległość – 10 metrów

4. Liczba strzałów – 5 sztuk

5. Postawa - stojąca

6. Czas egzaminu – 5 minut

7. Wynik pozytywny – jeśli rozrzut przynajmniej 4 przestrzelin na tarczy

mieści się w pierścieniu o średnicy 2 cm

 

Strzelanie ze strzelby gładkolufowej - Mossberg 500

1. Cel – 5 celów reaktywnych (poppery)

2. Odległość od stanowiska – co najmniej 10 metrów

3. Liczba strzałów – 5

4. Postawa - stojąca

5. Czas egzaminu – 3 minuty

6. Wynik pozytywny – trafienie co najmniej 4 celów

 

Zapraszamy do udziału.