Ruszamy po nowemu z licencjami zawodniczymi na 2019 rok. Wnioski na licencje zawodnicze od tego roku decyzją PZSS będą składane za pośrednictwem tylko i wyłącznie Portalu PZSS https://portal.pzss.org.pl/ .

Aby zalogować się do Portalu należy w pole login wpisać adres mailowy podany podczas zapisywania się do Sekcji, natomiast w pole hasło przy pierwszym logowaniu należy wpisać własny nr PESEL. Jeżeli wpisane dane będą poprawne Portal w następnym kroku poprosi o podanie nowego hasła, którego będziecie używać do logowania w Portalu.

W dniach 3 - 7 grudnia oraz 10 - 14 grudnia w godzinach 19:00 – 20:30 prowadzony będzie dyżur telefonicznej pomocy dla Członków Sekcji  u których wystąpił problem z logowaniem do Portalu PZSS.
- w dni nieparzyste (3,5,7,11,13 grudnia) tel. 790 429 361 - Marek                                                                                                                                                                       
- w dni parzyste (4,6,10,12,14 grudnia) tel. 504 075 281 - Rafał 

Po udanym zalogowaniu się do Portalu PZSS w celu dokonania przedłużenia Licencji należy wybrać zakładkę „Moje uprawnienia” następnie wybrać „przedłuż licencję”. W następnym oknie należy wybrać dyscypliny (zakres broni) w zależności od uprawnień określonych w posiadanym  Patencie na jakie ma być wydana Licencja na 2019 rok. Po wybraniu pozycji należy zatwierdzić wybór przyciskiem zapisz. W kolejnym oknie pojawi się informacja o złożonym już systemie wniosku.

Następnie należy dokonać opłaty za wydanie licencji zawodniczej PZSS oraz składki członkowskiej za 2019 rok na nowe konto Sekcji:

MLKS NADNARWIANKA w Pułtusku
ul. Sportowa 2A
06-100 Pułtusk

Nr konta:  92 8232 0005 0010 0654 2000 0040 

W tytule  przelewu należy podać imię i nazwisko członka sekcji, oraz tytuł wpłaty (składka klubowa za 2019 rok) czyli np. Adam Adamowski, składka klubowa za 2019 rok.

W 2019r. obowiązują następujące wysokości składek:

360 zł – dla Członków występujących o licencję sportową PZSS (zawiera opłatę  w wysokości 50 zł za wydanie licencji PZSS oraz 10 zł na WMZSS).
310 zł - dla Członków nie występujących o licencję sportową (zawiera opłatę 10 zł na WMZSS).
210 zł - dla Członków do 18 lat oraz powyżej 65 lat występujących o licencję sportową PZS (zawiera opłatę w wysokości 50 zł za wydanie licencji PZSS oraz 10 zł na WMZSS).
160 zł - dla Członków do 18 lat oraz powyżej 65 lat nie występujących o licencję sportową PZSS (zawiera opłatę 10 zł na WMZSS).

Sekcja Strzelecka dokonuje zbiorczego przelewu dla PZSS za pośrednictwem Portalu.

Bezwzględnie nie należy wnosić opłat  za Licencję Sportową PZSS zwykłym przelewem na konto PZSS, gdyż takie opłaty nie będą mogły zostać przeksięgowane.

Dodatkowo w tym roku wzorem lat ubiegłych należy złożyć do Zarządu Sekcji papierowy wniosek (pobierz wniosek) zawierający informacje odbytych startach w zawodach strzeleckich wpisanych do kalendarza wojewódzkiego lub centralnego PZSS w ilości 4 startów w podstawowej dyscyplinie i po 2 starty w kolejnych dyscyplinach.

Po spełnieniu powyższych warunków licencja w wersji papierowej do wydruku będzie dostępna do poprania w zakładce „Moje uprawnienia” po zalogowaniu się do Portalu PZSS. Licencja w wersji plastikowej tak jak w latach ubiegłych zostanie przesłana do Klubu i będzie do odebrania na Strzelnicy.

Osoby posiadające Patent Strzelecki wydany przed 2002 rokiem lub nieposiadające z różnych podwodów aktualnej Licencji Sportowej PZSS proszone są o niezwłoczny kontakt z Zarządem Sekcji Strzeleckiej najlepiej w grudniową sobotę na Strzelnicy.