wydarzenie odwołane

Od 15 marca 2021r.  w związku znaczącym wzrostem liczby zachorowań na terenie całego województwa mazowieckiego zostały wprowadzone nowe obostrzenia związane z pandemią COVID-19.
Wprowadzone obostrzenia dotyczą również działalności obiektów sportowych, niestety również strzelnic sportowych.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
do 29.05.2021r. strzelnica będzie nieczynna. 

Dodatkowo zaplanowane na rzarzec w naszej Sekcji zawody: 
- 21.03.2021r.  Powitanie wiosny Strzelnica LOK Płońsk 
- 28.03.2021r.  Zawody powszechne Strzelnica w Pułtusku 
zostają z przyczyn od nasz niezależnych odwołane.