Uwaga!

W dniu 07.05.2023r. o godz. 10:00 w Pułtusku odbędzie się kolejny egzamin na patent strzelecki.

Pierwsza część egzaminu – teoretyczna odbędzie się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku, ul. New Britain 1.

Po zaliczeniu części teoretycznej nastąpi druga część - praktyczna na strzelnicy Sekcji Strzelectwa Sportowego MLKS NADNARWIANKA przy ul. Aleja Wojska Polskiego 50 w Pułtusku.

Aby przystąpić w tym dniu do egzaminu należy w dniach od 23.04.2023r. do 05.05.2023r. zapisać się na egzamin w Portalu PZSS oraz dokonać opłaty za egzamin

Osoby zgłaszające się na egzamin muszą posiadać wydrukowany wniosek o nadanie patentu strzeleckiego wygenerowany z Portalu PZSS jak również, do wglądu, dokument tożsamości ze zdjęciem.

W dniu egzaminu w budynku Szkoły od godziny 09:00 będzie dostępny lekarz.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach przygotowujących do egzaminu na patent strzelecki informujemy, że są one planowane na 06.05.2023r. od godziny 15:00. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Koszt udziału 250 zł. Chęć udziału w zajęciach należy zgłosić do 05.05.2023r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 
Przebieg egzaminu:
 
Teoretyczna część egzaminu jest przeprowadzana w formie testu składającego się z 10
pytań z następujących zagadnień:
1) obowiązującej ustawy o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej postawie;
2) zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową;
3) regulaminów strzeleckich;
4) budowy, zasad działania i danych technicznych broni do celów sportowych;
5) znajomości przepisów kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią

Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku z teoretycznej części egzaminu jest
udzielenie przez zdającego prawidłowych odpowiedzi na nie mniej niż 9 pytań. Wyjątek
stanowią pierwsze cztery pytania dotyczące ustawy o broni i amunicji oraz zasad
bezpieczeństwa. Błędna odpowiedź na te pytania powoduje nie zaliczenie egzaminu.
Czas egzaminu teoretycznego - 20 minut.

Część praktyczna obejmuje:
1) sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy;
2) sprawdzenie umiejętności prawidłowego rozkładania i składania broni, ładowania
amunicją, i rozładowywania oraz zabezpieczania, i odbezpieczania, a także
postępowania w przypadku jej niesprawności;
3) sprawdzian strzelecki z użyciem właściwego dla danej dyscypliny rodzaju broni.
Komisja może zadawać pytania dotyczące w/w zagadnień.

Warunkiem zdania praktycznej części egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny ze
sprawdzenia znajomości powyższych zagadnień.

ad 3
Strzelanie z pistoletu - Hammerli 280 / Hammerli 208 / Hammerli X-Esse (losowanie broni)
1. Pistolet sportowy kal. 5,6 mm lub pistolet centralnego zapłonu kal. 7,62-9,65 mm.
2. Cel – tarcza do konkurencji: pistolet dowolny (Pdw)
3. Odległość – 25 metrów
4. Liczba strzałów – 5 sztuk
5. Postawa – stojąca
6. Dopuszczalne jest strzelanie oburącz
7. Czas egzaminu – 5 minut
8. Wynik pozytywny – jeśli rozrzut przynajmniej 4 przestrzelin na tarczy
mieści się w pierścieniu o średnicy 15 cm

Strzelanie z karabinu - Anschutz Super Air
1. Karabin pneumatyczny kal. 4,5 mm
2. Cel – tarcza do konkurencji: karabin pneumatyczny (Kpn)
3. Odległość – 10 metrów
4. Liczba strzałów – 5 sztuk
5. Postawa - stojąca
6. Czas egzaminu – 5 minut
7. Wynik pozytywny – jeśli rozrzut przynajmniej 4 przestrzelin na tarczy
mieści się w pierścieniu o średnicy 2 cm

Strzelanie ze strzelby gładkolufowej - Mossberg 500
1. Cel – 5 celów reaktywnych (np. poppery)
2. Odległość od stanowiska – co najmniej 10 metrów
3. Liczba strzałów – 5
4. Postawa - stojąca
5. Czas egzaminu – 3 minuty
6. Wynik pozytywny – trafienie co najmniej 4 celów

 

Zapraszamy do udziału.